Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 261, № 249 (2015) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З МЕТОЮ УТОЧНЮЮЧОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ БРАХІТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ Анотація   PDF
Н. В. Тюєва
 
Том 280, № 268 (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОДАХ Анотація   PDF
Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук
 
Том 261, № 249 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД, ЩО ОЧИЩУЮТЬСЯ Анотація   PDF
Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук
 
Том 163, № 151 (2011) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПОЛЮТАНТІВ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Анотація   PDF
Анна Миколаївна Огородник, Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Олексійович Кутлахмедов
 
Том 280, № 268 (2016) ВЛАСНИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРФУЗІЙНОЇ ПУЛЬМОНОСЦИНТІГРАФІЇ З ТС99М -MAKRO-ALBUMON Анотація   PDF
Ю. В. Грабовський
 
Том 139, № 126 (2010) ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВМІСТ БІЛКА ПРОМІЖНИХ ФІЛАМЕНТІВ ГЛІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ЦИСТЕЇНОВІ ПРОТЕАЗИ Анотація   PDF
Валентина Іванівна Чорна, Ольга Леонідівна Лянна
 
Том 280, № 268 (2016) ВПЛИВ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН НА ТРИБОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕФІРЕФІРКЕТОНА Анотація   PDF (Русский)
А. И. Буря, Н. Т. Арламова, А.-М. В. Томина, Цуй Хун, Фен Сян-Мин
 
Том 203, № 191 (2012) Вплив дози іонізуючого випромінювання на результати комбінованого лікування хворих раком шлунку Анотація   PDF (Русский)
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Віра Семенівна Кисліцина, Віталій Йосипович Саник
 
Том 261, № 249 (2015) ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕРМІНА НА РОЗВИТОК НАУКИ І ПРАКТИКИ Анотація   PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко
 
Том 261, № 249 (2015) ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МЕТОДИК ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПРОМЕНЕВИХ ЕЗОФАГІТІВ У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Білозор, Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Віра Василівна Карвасарська
 
Том 261, № 249 (2015) ВПЛИВ МІСЦЕВОЇ ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Анотація   PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Галина Леонідівна Гореліна, Ірина Петрівна Отрощенко, Галина Миколаївна Шевченко, В. Т. Перепечкіна, Ганна Вікторівна Галяс
 
Том 203, № 191 (2012) ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ АФБ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Анотація   PDF
Галина Тимофіївна Федорович
 
Том 139, № 126 (2010) ВПЛИВ РАДІОЙОДТЕРАПІЇ НА СТАН СИСТЕМИ ПРОТЕОЛІЗУ ЗА КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF
Ольга Леонідівна Лянна, Валентина Іванівна Чорна, Михайло Іванович Хворостенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва
 
Том 210, № 198 (2013) ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ГАММА- ОПРОМІНЕННЯ НА ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ТА ЕКСПРЕСІЮ ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ В БАКТЕРІЙ РSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Шиліна, Микола Іванович Гуща, Юлія Ігорівна Мороз, Ольга Станіславівна Моложава
 
Том 261, № 249 (2015) ДІАГНОСТИКА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИМИ АНОМАЛІЯМИ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І МІКРОХВИЛЬОВОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Анотація   PDF (Русский)
М. Д. Гончарук
 
Том 203, № 191 (2012) ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ ПАРНИХ СОЮЗІВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Геннадій Петрович Чуйко, Ольга Василівна Дворник, Маргарита Федорівна Алімова
 
Том 203, № 191 (2012) ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЦИСТЕЇНОВОЇ ПРОТЕЇНАЗИ У СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПОТОМСТВА ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ У ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Валентина Іванівна Чорна, Ольга Леонідівна Лянна
 
Том 163, № 151 (2011) ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРИМІЩЕННЯХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ (НА ПРИКЛАДІ ЧДУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ Анотація   PDF
Данило Дмитрович Зюляєв, Володимир Ілліч Кубов, Любов Володимирівна Щесюк
 
Том 238, № 226 (2014) ДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ Анотація   PDF (Русский)
М. Д. Гончарук
 
Том 187, № 175 (2012) ДО ПЕРСПЕКТИВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНОЇ ВОДИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Діана Олександрівна Крисінська
 
Том 203, № 191 (2012) ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ ВОДИ Анотація   PDF
Діана Олександрівна Крисінська
 
Том 187, № 175 (2012) ДОЗОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД 131І ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИХ ВИКИДІВ АЕС У СВІТІ ПРОБЛЕМИ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Григор’єва
 
Том 210, № 198 (2013) ДОЗОУТВОРЕННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ЗА ПЕРОРАЛЬНОГО НАДХОДЖЕННЯ 131І З БЛОКУВАННЯМ ТА БЕЗ БЛОКУВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СТАБІЛЬНИМ ЙОДОМ Анотація   PDF
Іван Петрович Дрозд, Олена Анатоліївна Сова, Віталій Анатолійович Шитюк
 
Том 203, № 191 (2012) ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ Анотація   PDF
Леонід Павлович Клименко, Олександр Павлович Мещанінов, Вячеслав Іванович Андрєєв, Олег Володимирович Щесюк, Любов Володимирівна Щесюк
 
Том 261, № 249 (2015) ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ РАДІОТЕРАПІЇ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Анотація   PDF
Лідія Михайлівна Барановська, Валентина Степанівна Іванкова, Е. А. Дьоміна, Тетяна Валеріївна Хруленко
 
101 - 125 з 276 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>