Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 185, № 173 (2012) РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF
Наталія Павлівна Атаманюк, Людмила Петрівна Дерев’янко, В. В. Талько, А. М. Яніна, Наталія Костянтинівна Родіонова, Н. О. Фролова, С. С. Михайлова
 
Том 233, № 221 (2014) Радіоекологічна надійність локальної агроекосистеми Анотація   PDF (Русский)
Ірина Валеріївна Матвєєва
 
Том 261, № 249 (2015) РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. І. Чорна, В. О. Сироватко
 
Том 139, № 126 (2010) РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОЁМОВ УКРАИНЫ (ОТ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС ДО ЧЕРНОГО МОРЯ) В ПЕРИОД 1986-2008 гг. Анотація   PDF (Русский)
Наталія Юріївна Мірзоєва
 
Том 238, № 226 (2014) РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РАННІХ СТАДІЙ ЛЕЙОМІОСАРКОМИ МАТКИ Анотація   PDF
Владислав Сергійович Сухін, Олена Миколаївна Сухіна, Віктор Петрович Старенький, Андрій Вікторович Свинаренко, Тетяна Петрівна Грищенко, Алла Миколаївна Насонова, Ігор Вікторович Белозьоров
 
Том 210, № 198 (2013) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ АВАРІЙ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Малинівська
 
Том 280, № 268 (2016) РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЬКИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Русский)
А. Л. Боженко, Д. Д. Зюляев, В. И. Кубов
 
Том 163, № 151 (2011) РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАВЧАННЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ЖКГ «ЕФЕКТИВНЕ СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА». Анотація   PDF
Ігор Григорович Мечет, Микола Олександрович Нагорний, Іван Романович Різун
 
Том 238, № 226 (2014) РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІКРОКОНТРОЛЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЕВРИСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ САМОВІДНОВЛЕННЯ Анотація   PDF (English)
Данило Дмитрович Зюляєв
 
Том 280, № 268 (2016) РОЗРОБКА ЕЛАСТИЧНИХ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
В. И. Ткаченко, М. И. Хворостенко, Н. Н. Межуев, И. Н. Кихтенко, Ю. М. Хворостенко, Н. В. Скляр
 
Том 203, № 191 (2012) Роль «квантових пасток» із багатодисперсного модифікатора в забезпеченні високих радіаційно-захисних властивостей матричних матеріалів Анотація   PDF (Русский)
Володимир Іванович Ткаченко, Михайло Іванович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко
 
Том 261, № 249 (2015) РОЛЬ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ Анотація   PDF
Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Н. В. Білозор, Віра Василівна Карвасарська
 
Том 238, № 226 (2014) РОЛЬ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОСИЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ЗЕМЛІ В ПРОБЛЕМІ ПРОМЕНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко
 
Том 261, № 249 (2015) РОЛЬ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ І ПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОБЛЕМІ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко
 
Том 185, № 173 (2012) РОЛЬ РАДІОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У ФОРМУВАННІ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЛЮДИНУ: ВІД ЧОРНОБИЛЯ ДО ФУКУСІМИ Анотація   PDF
Ігор Миколайович Гудков
 
Том 261, № 249 (2015) СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ АПАРАТУ ДЛЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ Анотація   PDF
Олександр Євгенович Бєліков, М. В. Плохенко, Олег Володимирович Щесюк
 
Том 233, № 221 (2014) Система забезпечення мікроклімату в кювезі Анотація   PDF
Олександр Євгенович Бєліков, Олександр Миколайович Чимбір, Олег Володимирович Щесюк
 
Том 280, № 268 (2016) СИСТЕМА СШЕЙП ЯК ІНСТРУМЕНТ КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ ДОДАТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС Анотація   PDF
Ю. А. Томілін
 
Том 238, № 226 (2014) СКОРОЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ГАЗОВИМИ КОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОКЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
 
Том 210, № 198 (2013) Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта «Укриття» Анотація   PDF (Русский)
Дмитро Михайлович Бондарьков, Марина Вікторівна Желтоножська, Надія Владиславівна Куліч, Алла Іванівна Липська, Володимир Іванович Ніколаєв
 
Том 238, № 226 (2014) СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація   PDF
Ю. П. Рогач
 
Том 210, № 198 (2013) СПОНТАННІ РІВНІ АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ У ЖИТЕЛІВ МІСТА КИЇВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ Анотація   PDF
Лариса Василівна Тарасенко, Лариса Костянтинівна Бездробна, Тетяна Василівна Циганок, Юлія Олександрівна Носач, Тамара Василівна Мельник
 
Том 280, № 268 (2016) СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У НАЩАДКІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОКОЛІНЬ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131I Анотація   PDF
Є. М. Прохорова, Д. Д. Гапєєнко, Н. П. Атаманюк, О. В. Камінський, В. В. Талько
 
Том 261, № 249 (2015) СТАН ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
 
Том 137, № 124 (2010) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. О. Кудря
 
226 - 250 з 276 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>