Інформація про автора

Атаманюк, Наталія Павлівна, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Україна

  • Том 185, № 173 (2012) - РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
    РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ
    Анотація  PDF