ОЦІНКА ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД НА АЕС ЗА БАКТЕРІОЛОГІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Алла Ігорівна Кислинська, Юрій Андрійович Томілін

Анотація


Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами. Основними джерелами забруднення та засмічення водоймищ є недостатньо очищені стічні води промислових та комунальних підприємств та ін. Екологічний і санітарно-гігієнічний контроль поверхне-вих та підземних вод повинен забезпечуватись спеціальним моніторингом та сис-темою обліку. Їх дослідження повинно здійснюватись за багатьма показниками, не тільки за фізичними, хімічними, радіологічними, а також за мікробіологічними, бактеріо-логічними для дотримання вимог екологічної безпеки. Інформативність використання мікробіологічних методів є важливою умовою для оцінки екологічного стану довкілля в зоні розташування підприємств, особливо таких як АЕС, тому це є актуальним питанням сьогодення.

Ключові слова


стічні води; якість; безпека; екологічний стан; мікроорганізми; колі-титр; колі-індекс; мікробне число

Повний текст:

PDF

Посилання


Білявський Г.О. Основи екологічних знань / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. – К. : Либідь, 1997. – С. 117–126.

Гомеля М. Д. Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування : автореф. дис. … докт. техн. наук : 21.06.01 / Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2003. – 3 с.

Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : [навчальний посібник] / Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. – Львів : «Афіша», 2000. – С. 93–01, 125–126, 183–201.

Комунальная гигиена и экология человека / Под редакцией проф. С. И. Гаркавого, проф. Д. О. Ласткова. – Одесса : Пресс-курьер. – 2012. – С. 13–59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.