ВПЛИВ МІСЦЕВОЇ ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Галина Леонідівна Гореліна, Ірина Петрівна Отрощенко, Галина Миколаївна Шевченко, В. Т. Перепечкіна, Ганна Вікторівна Галяс

Анотація


Удосконалення хіміопроменевої терапії за рахунок мультифакторного підходу до лікувального процесу хворих на місцево поширений рак шийки матки. Проведена хіміопроменева терапія 149 хворим на місцево поширений рак шийки матки IIB–IIIB стадією пухлинного процесу (T2b-3bN0-1M0) за розробленими методами комплексної кон-сервативної терапії з урахуванням індивідуального планування курсу променевої терапії за критерієм не перевищення рівня толерантності нормальних тканин. Була оцінена вираженість загальних та місцевих хіміопроменевих реакцій з боку «критичних» органів та систем. Токсичні ефекти лікування по кількості та ступеню вираженості у дос-ліджених групах не відрізнялись від контрольної та не перевищували ІІ ступеня.

Ключові слова


рак шийки матки; хіміопроменева терапія; критичні органи та системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Винокуров В. Л. Проблемы больных после лечения рака шейки матки (профилактика и лечение постлучевых осложнений) / В. Л. Винокуров, И. В. Столярова // Практич. онкол. – 2002. – Т. 3. – № 3. – С. 220–226.

Гранов А. М. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии. / А. М. Гранов, В. Л. Винокуров. – Санкт-Петербург. – 2002. – 350 с.

Іванкова В. С. Терапія супроводу хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки / В. С. Іванкова // Онкологія. – 2007. – Т. 9. – № 3. – С. 204–207.

Іванкова В. С. Додаткові засоби моніторингу консервативного лікування поширених форм раку шийки матки / Іванкова В. С., Храновська Н. М., Шевченко Г. М. // Актуальні питання діагностики та лікування хворих на гормонозалежні злоякісні новоутворення: Матеріали науково-практ. конф. (м. Черкаси, 27–28 листопада 2008 р.). Опубл.: Здоровье женщины. – 2008. – № 3 (36). ч. 2. – С. 21–23.

Ставицкий Р. В. Характер радиационных повреждений организма при лучевой терапии рака шейки матки / Ставицкий Р. В., Паньшиш Г. А., Титова В. А. и соавт. // Вопросы онкологии. 2009. – Т. 55. – № 2. – С. 201–204.

Столярова И. В. Проблемы больных после лечения рака шейки матки / И. В. Столярова // Практическая онкология. – 2002. – Т. 3. – С. 227.

Рак шейки матки / Л. И. Крикунова, Л. С. Мкртчан, Н. И. Шентерева, Н. И. Сыченкова // Терапевтическая радіологія: руководство для врачей / под ред. А. Ф. Цыба, Ю. С. Мардынского. – М. : ООО «МК», 2010. – С. 369–378.

Рак в Україні, 2012 – 2013. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / уклад.: З. П. Федо-ренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюл. Нац. канцер-реєстру України. – К., 2014. – № 15. – 124 с.

Шакирова Э. Ж. Местнораспространенный рак шейки матки: проблемы диагностики и лечения / Э. Ж. Шакирова, А. М. Муллагалиева, Р. Ш. Хасанов, Л. К. Сухорукова // Казанский медиц. журнал. – 2007. – Т. 88. – № 6. – С. 627–630.

WHO Handbook for Reporting Results of Cancer Treatment / WHO. Geneva. 1997. Offset publication. – 48 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.