ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУХЛИНИ ЯК ФАКТОРА ПРОГНОЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНІЙ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВОПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Валентина Степанівна Іванкова, Н. М. Храновська, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко

Анотація


Дослідження агресивності пухлини за допомогою лазерної ДНК-проточної цито-флуорометрії дає можливість прогнозувати ефективніть цитостатичної терапії та проводити своєчасну її корекцію.
У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку розроблені методи хіміопроменевої терапії (ХПТ) хворих місцево-поширеними формами раку шийки матки (МП РШМ). Перед початком лікування пацієнткам проводили комплексне обстеження, включаючи визначення індексу ДНК методом лазерної ДНК-проточної цитофлуоро-метрії за матеріалами біопсій шийки матки. У процесі поєднаної променевої терапії були застосовані цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах. Проводилося дослідження можливості моніторингу ефективності лікування на субклітинному рівні. Проведено лікування і аналіз отриманих клінічних та інструментальних моніторин-гових даних у 87 хворих МР РШМ (69 хворих досліджуваних і 18 – контрольної груп). Ефективність ХПТ оцінювалась за ступенем регресії пухлин, динамікою показників ДНК-статусу клітин шийки матки та вираженістю токсичних проявів.
Аналіз безпосередніх результатів методу ХПТ показав, що динаміка ДНК-статусу пухлинних клонів корелює з клінічними даними, отриманими у відповідь на цитотоксичну терапію МП РШМ. Позитивна відповідь пухлин у хворих МП РШМ після повного курсу ХПТ збільшився на 25,0 % порівняно зі стандартними методами. Токсичні ефекти лікування за кількістю і ступенем вираженості в досліджуваній групі хворих не відріз-нялися від контрольної і не перевищували ІІ ступеня.


Ключові слова


рак шийки матки; хіміопроменева терапія; цитотоксична терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравец О. А. Результаты лучевой терапии рака шейки матки / О. А. Кравец, Л. А. Марьина, М. И. Нечушкин // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 2010. – Т. 21, № 1. – С. 12–16.

Рак в Україні, 2012 – 2013. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / уклад.: З. П. Федо-ренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюл. Нац. канцер-реєстру України. – К., 2014. – № 15. – 124 с.

Рак шейки матки / Л. И. Крикунова, Л. С. Мкртчан, Н. И. Шентерева, Н. И. Сыченкова // Терапевтическая радіологія : руководство для врачей / под ред. А. Ф. Цыба, Ю. С. Мардынского. – М. : ООО «МК», 2010. – С. 369–378.

Гранов A. M. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии / A. M. Гранов В. Л. Винокуров. – СПб. : Фолиант, 2002. – 350 с.

Randomized comparison of weekly cisplatin or protracted venous infusion of fluorouracil in combination with pelvic radiation in advanced cervix cancer: a gynecologic oncology group study / R. Lanciano, A. Calkins, B. Bundy [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 23, № 33. – P. 8289 – 8295.

Рак шейки и тела матки / Л. А. Марьина, В. Н. Чехонадский, М. И. Нечушкин, М. В. Киселева. – М. : Медицина, 2008. – 144 с.

Wilailak S., Rochanawutanon M., Srisupundit S. at al. Flow cytometric of DNA ploidy and S phase fraction of stage III B cervical carcinoma // Eur. J. Guanecol. Oncol. – 2004. – 25 (4). – P. 428–430.

Gasinska A., Fowler J. F., Lind B. K., Urbanski K. Influence of overall treatment time and radiobiological parameters on biologically effective doses in cervical cancer patients treated with radiation therapy alone // Acta. Oncol. – 2004. – 43 (7). – P. 657–666.

Иванкова В. С. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии (клинические и радиобиологические аспекты) : науч. издание / В. С. Иванкова, Э. А. Дёмина. – К. : Здоров’я, 2012. – 192 с.

Демидова Л. В. Радиомодификация в сочетанной лучевой терапии рака шейки матки с использованием нетрадиционных режимов фракционирования и лекарственных препаратов : дис. … д-ра мед. наук / Демидова Л. В. – М., 2006. – 341 с.

Шакирова Э. Ж., Муллагалиева А. М., Хасанов Р. Ш., Сухорукова Л. К. Местнораспространенный рак шейки матки: проблемы диагностики и лечения // Казанский мед. журн. – 2007. – Т. 88, № 6. – С. 627–630.

Іванкова В. С., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В. та ін. Динамічний моніторинг ефективності консервативного лікування раку шийки матки // Здоровье женщины. – 2004. – № 2 (18). – С. 54–56.

Індивідуальні підходи до консервативного лікування хворих на поширені форми раку шийки матки / В. С. Іванкова, Г. О. Курило, Г. М. Шевченко [та ін.] // Укр. радіол. журн. – 2005. – Т. 13, вип 3. – С. 304–307.

Phase one dose finding study of capecitabine (Xeloda), radiotherapy and cisplatin in the treatment of locally advanced squamous cervical cancer / Z. Stokes, P. Symonds, T. Habeshaw [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 97, № 3. – P. 790–795.

Phase I clinical trial of weekly paclitaxel, weekly carboplatin, and concurrent radiotherapy for primary cervical cancer / G. G. Rao, P. Rogers, R. D. Drake [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 96, № 1. – P. 168–172.

Phase II trial of capecitabine in recurrent squamous cell carcinoma of the cervix / A. D. Jenkins, L. M. Ramondetta, C. Sun [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 97, № 3. – P. 840–844.

Болтенко А. И. Современное лечение рака шейки матки. Новые подходы к комплексному лечению / ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий». – М., 2008. – 4 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.