ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗАХ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

И. А. Гулидов, В. В. Крылов, Е. В. Лукьянова, Ю. С. Мардынский

Анотація


У статті представлені результати лікування 579 хворих на рак молочної залози з кістковими метастазами за допомогою дистанційної променевої терапії (ДЛТ), радіонуклідної терапії (РНТ) (самарій оксабіфор, 153Sm та стронцію хлорид, 89Sr), поєднаної терапії (ДЛТ і РНТ 153Sm -оксабіфор). Середній час без рецидиву болю за період спостереження один рік при поєднаної променевої терапії склало 9,3 місяця, ДЛТ – 7,3 місяця, РНТ 153Sm і 89Sr – 6,8 і 3,8 місяця, відповідно. Згідно з цим критерієм найбільш ефективним виявився поєднаний метод терапії. Представлені дані підтверджують сформовану думку про високу ефективність методів паліативної променевої терапії при кісткових метастазах, а пропонована нами методика поєднаної терапії, що включає одноразову ДЛТ в РІД 8 Гр і РНТ 153Sm-оксабіфором, підтвердила очікуваний ефект у вигляді подальшого поліпшення результатів на тлі допустимого проходить токсичного ефекту.

Ключові слова


рак молочної залози; кісткові метастази; дистанційна променева терапія; радіонуклідна терапія; поєднана променева терапія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Крылов В. В. Радионуклидная терапия самарием оксабифором, 153Sm при метастатических поражениях костей : автореферат докт.дисс. / В. В. Крылов. – 2007. – 30 с.

Ли Л. А. Клиника, диагностика и лечение метастазов рака молочной железы : [пособие для врачей] / Л. А. Ли. – Ленинград. – 1990.

Модников О. П. Костные метастазы рака молочной железы / О. П. Модников, Г. А. Новиков, В. В. Родионов. – 2001. – С. 77–78.

Модников О. П. Системная лучевая терапия костных метастазов / О. П. Модников, В. В. Родионов, Н. В. Деньгина, С. В. Панченко // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2002. – Т. 47. – № 3.– С. 38–44.

Новиков Г. А. Хроническая боль у онкологических больных: патофизиологические основы, диагностика и лечение / Г. А. Новиков, Н. Л. Вайсман, Б. М. Прохоров // В кн. Курс лекций по паллиативной помощи онкологическим больным под редакцией Новикова Г. А., Чиссова В. И., Модникова О. П. – Москва. – 2004. – Т. 1. – С. 392–413.

Рыжков А. Д. Современная тактика системной радиотерапии хлоридом стронция-89 в комплексном лечении больных с метастатическим поражением костей : автореферат докт. дисс. / А. Д. Рыжков. – Москва. – 2008.

Coleman R. E. Skeletal complications of malignancy / R. E. Coleman // Cancer. – 1997. – № 80. – Р. 1588–1594.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.