РОЛЬ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ

Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Н. В. Білозор, Віра Василівна Карвасарська

Анотація


Злоякісні пухлини легені посідають перше місце в структурі онкологічних захворю-вань та є провідною причиною онкологічної смертності практично у всіх країнах світу [1]. В 2013 р. у всьому світу зареєстровано 224 210 нових випадків захворювання, із них 159 260 в США. Рак легені посідає друге місце за розподілом захворюваності у чоловіків після раку простати, у жінок після раку молочної залози. Смертність становить від 28 % до 26 % захворюваності. В Європі у 2013 році виявлено 84 000 вперше зареєстрованих випадків раку легені. Смертність склала 14,1 випадок на 1000 000 населення. Найбіль-ший показник захворюваності в Кіпрі та Венгрії.
В Україні за даними національного Канцер-реєстру, станом на 2013 р. рак легені посідає провідне місце серед злоякісних новоутворень у структурі онкозахворюваності населення держави (36,4 на 100 тис. населення), він же є і основною причиною смертності (29,9 на 100 тис. населення). У чоловіків показник захворюваності складає 63,9 на 100 тис. населення, а смертності – 53,8 на 100 тис. населення.
Приблизно 15 % випадків захворювання раком легені діагностовано на ранніх стадіях, у котрих 5-річна виживаність більше 50 %. 5-річна виживаність інших стадій 17 %, 63,3 % хворих із уперше в житті встановленим діагнозом не проживають і 1 року [2].
У більшості хворих (75 %) діагностують розповсюджену стадію хвороби (III–IV ста-дія), що зменшує можливості хірургічного методу лікування [3; 4; 5]. Особливої акту-альності набуває пошук методів хіміопроменевого лікування для підвищення ефек-тивності терапії цієї патології.


Ключові слова


недрібноклітинний рак легені; конформна променева терапія; хіміо-променеве лікування; Сlinac 600 C

Повний текст:

PDF

Посилання


Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008-2030): a population-based study / F. Bray, A. Jemal, N. Grey [et al.] // Lancet Oncol. – 2012. – Vol. 13, № 8. – P. 790–801.

Рак в Україні, 2012–2013. Захворюванність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович та ін. // Бюл. національного канцер-реєстру України № 15. – К., 2014. – 120 с.

Трахтенберг А. Х. Видеоторакоскопия в диагностике и лечении метастатического поражения легких / А. Х. Трахтенберг, О. В. Пикин, К. И. Колбанов // Тезисы первой международной конференции по торакоабдоминальной хирургии. – М., 2008. – С. 295–296.

Трахтенберг А. Х. Рак легкого: руководство, атлас / А. Х. Трахтенберг, В.И. Чиссов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с.

Рак легкого / под ред. П. Лоригана. – М. : Рид Элсивер., 2009. – 195 с.

Минимальные клинические рекомендации Европейского Общества Медицинской онкологии (ESMO) / Редакторы русского перевода: С. А. Тюляндин, Д. А. Носов, Н. И. Переводчикова. – М. : Издательская группа РОНЦ им. Н. Н. Бло-хина РАМН, 2010. – 436 с.

Feasibility of pathology-correlated lung imaging for accurate target definition of lung tumors / J. Stroom, H. Blaauwgeers, A. van Baardwijk [et al.] // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2007. – Vol. 69, № 1. – P. 267–275.

Clinicopathologic analysis of microscopic extension in lung adenocarcinoma: defining clinical target volume for radiotherapy / I. S. Grills, D. L. Fitch, N. S. Goldstein [et al.] // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2007. – Vol. 69, № 2. – P. 334–341.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.