ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МЕТОДИК ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПРОМЕНЕВИХ ЕЗОФАГІТІВ У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ

Н. В. Білозор, Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Віра Василівна Карвасарська

Анотація


Метою дослідження стало вивчення реакції слизової стравоходу залежно від клінічних характеристик при різних технологіях радіотерапії НДРЛ. Проаналізовані дані обстеження 119 хворих на НДРЛ IIIА-IIIВ стадії, які отримали курс променевої терапії на гамма-терапевтичних апаратах або лінійному прискорювачі за однією з методик: прискорене гіперфракціонування з ескалацією дози з модифікацією етопозидом або цисплатином, класичне фракціонування. Не виявлено відмінностей в частоті променевих езофагітів при конвенциальної та конформної методиках планування променевої терапії. Променеві езофагіти I ступеня діагностували з однаковою частотою у всіх хворих – (26,3–32,3) %. При реалізації програми лікування, що передбачає режим прискореного опромінення в поєднанні з цисплатином, в 12,9 % випадків спостерігалися променеві реакції II–III ступеня. Частота езофагітів не залежала від клініко-анатомічної форми пухлини, її морфологічного типу, ступеня зниження маси тіла пацієнта, але зростала при НДРЛ IIIB стадії і при загальному стані пацієнта менше 70 балів.

Ключові слова


недрібноклітинний рак легені; променева терапія; режими прискореного гіперфракціону-вання; променевий езофагіт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Travis W. D. New pathologic classification of lung cancer: relevance for clinical practice and clinical trials [Text] / W. D. Travis, E. Brambilla, G. J. Riely // J Clin Oncol. – 2013. – Vol. 31(8). – P. 992–1001.

Терапевтическая радиология : Руководство для врачей [Текст] / под ред. А.Ф. Цыба, Ю.С. Мардынского. – М. : ООО «МК», 2010. – 552 с.

Radiation Therapy Oncology Group: Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rtog.org/members/toxicity/ acute.html.

Канаев, С. В. Принципы и обоснование химиолучевого лечения злокачественных опухолей [Текст] / С. В. Канаев // Практ. онкол. – 2008. – Т. 9, № 1. – С. 1–8.

Результаты применения режима ускоренного гиперфракционирования в лечении немелкоклеточного рака легкого [Текст] / Ю. С. Мардынский, И. А. Гулидов, И. Н. Иванова [и др.] // Сиб. онкол. журн. – 2010. – № 2 (38). – С. 11–14.

Acute esophageal toxicity in non-small cell lung cancer patients after high dose conformal radiotherapy [Text] / J. Belderbos, W. Heemsbergen, M. Hoogeman // Radiother Oncol. – 2005. – Vol. 75 (2). – P. 157–164.

Acute esophagus toxicity in lung cancer patients after intensity modulated radiation therapy and concurrent chemotherapy [Text] / M. Kwint, W. Uyterlinde, J. Nijkamp [et al.] // Int J Radiat Oncol Biol Phys. – 2012. – Vol. 84 (2). – Р. 223–228.

Factors predicting radiation pneumonitis in locally advanced non-small cell lung cancer [Text] / M. Kim, J. Lee, B. Ha [et al.] // Radiat Oncol J. – 2011. – Vol. 29 (3). – P. 181–190.

Predictors of acute esophagitis in lung cancer patients treated with concurrent three-dimensional conformal radiotherapy and chemotherapy [Text] / N. Rodríguez, M. Algara, P. Foro [et al.] // Int J Radiat Oncol Biol Phys. – 2009. – Vol. 73. – Р. 810–817.

Risk factors of radiation-induced acute esophagitis in non-small cell lung cancer patients treated with concomitant chemoradiotherapy [Text] / Z. Zhang, J. Xu, T. Zhou // Radiation Oncology 2014, 9:54 (http://www.ro-journal.com/ content/9/1/54).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.