Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал розрахований на фахівців, які працюють у напрямку вирішення актуальних проблем техногенно-екологічної безпеки, якості життя і діяльності людини, наукових співробітників, а також професорсько-викладацький склад ВНЗ, аспірантів і студентів старших курсів, чиї інтереси лежать у галузі екологічної та радіаційної безпеки, радіології та радіоекології, управління якістю і безпекою об’єктів життєдільності людини,. 

Тематика журналу включає наступні напрямки:

-          Розділ 1. Техногенно-екологічна  безпека

-          Розділ 2. Радіологія  та  радіаційна медицина

-          Розділ 3. Радіобіологія та радіоекологія 

-          Розділ 4. Стандартизація та управління якістю.

 

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

 1. Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та природокористування, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії серії «Техногенна безпека» (технічні науки);
 2. Григор’єва Людмила Іванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, заступник директора Інституту радіаційної та техногенно-екологічної безпеки Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – – голова редакційної колегії серії «Техногенна безпека» (біологічні науки);
 3. Авраменко Анатолій Олександрович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри здоров’я та фізичної реабілітації Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 4. Гудков Ігор Миколайович – доктор біологічних наук, професор, академік УААН, Національний університет біоресурсів і природо-користування (м. Київ);
 5. Дихта Леонід Михайлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної на вищої математики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 6. Зюзін Віктор Олексійович – доктор медичних наук, професор, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 7. Іванкова Валентина Степанівна – доктор медичних наук, професор, керівник науково-дослідного відділу радіаційної онкології Національного інституту раку (м. Київ);
 8. Клименко Микола Олександрович – доктор медичних наук, професор, професор знауково-педагогічної роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 9. Кутковецький Валентин Якович – доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій і програмних систем Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 10. Кутлахмедов Юрій Олексійович – доктор біологічних наук, професор, Інститут клітинної біології та генної інженерії НАН України (м. Київ);
 11. Мельнов Сергій Борисович – доктор біологічних наук, професор, професор Міжнародного екологічного університету імені акад. А. Сахарова, проректор з наукової роботи Полеського державного університету (м. Мінськ, Білорусь);
 12. Петрук Василь Григорович – доктор технічних наук, професор, академік УЕАК, УТА директор ІнЕЕК, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця);
 13. Рожков Ігор Миколайович – доктор біологічних наук, професор, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського (м. Миколаїв);
 14. Сухіна Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділення променевої терапії інституту медичної радіології Національної академії медичних наук України (м. Харків);
 15. Томілін Юрій Андрійович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, директор НІ радіаційної та техногенно-екологічної безпеки Чорноморського державного університету імені Петра Могили, голова наукової ради «Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека» ПНЦ НАНУ (м. Миколаїв);
 16. Фісун Микола Тихонович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 17. Єпіфанов Сергій Валерійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конституції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків);
 18. Тимошевський Борис Георгійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв);
 19. Хворостенко Михайло Іванович – доктор медичних наук, професор, професор Дніпропетровської державної медичної академії (м. Дніпропетровськ);
 20. Андрєєв В’ячеслав Іванович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар серії.